Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-06-2020-52: Jmenování členů komise pro výběr z nominovaných projektů na Cenu Zastupitelstva Kraje Vysočina s názvem SKUTEK ROKU 2019

RK-06-2020-52.pdf, RK-06-2020-52pr01.docx

Číslo materiálu 52
Číslo jednací RK-06-2020-52
Název Jmenování členů komise pro výběr z nominovaných projektů na Cenu Zastupitelstva Kraje Vysočina s názvem SKUTEK ROKU 2019
Zpracoval L. Šestáková
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o jmenování členů komise pro výběr projektů v soutěži SKUTEK ROKU 2019. 

Zastupitelstvo Kraje Vysočina svým usnesením č. 0542/07/2019/ZK ze dne 10. 12. 2019 schválilo vyhlášení soutěže o Cenu Zastupitelstva Kraje Vysočina s názvem Skutek roku 2019 (Zastupitelstvo kraje schvaluje Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny SKUTEK ROKU dle materiálu ZK-07-2019-67, př. 1; vyhlašuje soutěž o Cenu Kraje Vysočina s názvem „SKUTEK ROKU 2019“ dle materiálu ZK-07-2019-67, př. 1.). Cílem soutěže je vzbudit zájem široké veřejnosti o aktivity v rozvoji území a neziskového sektoru a zároveň snaha ocenit ty, kteří se v těchto oblastech nejvíce angažovali. Cena Zastupitelstva Kraje Vysočina s názvem SKUTEK ROKU 2019 se uděluje osobám, které se podílely na rozvoji Kraje Vysočina v roce 2019.

V období od 1. 1. 2020 do 31. 1. 2020 proběhlo nominování skutků fyzických osob a projektů právnických osob do soutěže. O výběru fyzických osob rozhodne hlasováním veřejnost.
U projektů právnických osob bude výběr proveden komisí jmenovanou dle čl. 6 odst. (1) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny SKUTEK ROKU („Jednotlivé členy komise uvedené v čl. 5 odst. (6) jmenuje Rada Kraje Vysočina před jejich prvním jednáním.“). Navrhované složení komise je obsahem materiálu RK-06-2020-52, př. 1.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne dne 8.  6. 2020 v klášteře v Nové Říši.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina jmenovat členy komise pro vyhodnocení nominovaných projektů do soutěže o Cenu Zastupitelstva Kraje Vysočina s názvem SKUTEK ROKU 2019 dle materiálu RK-06-2020-52, př. 1.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení jmenuje

členy komise pro výběr projektů v rámci soutěže o udělení Ceny Zastupitelstva Kraje Vysočina SKUTEK ROKU 2019 dle materiálu RK-06-2020-52, př. 1.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 16. 3. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz