Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-06-2020-56: Ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

RK-06-2020-56.pdf, RK-06-2020-56pr01.pdf , RK-06-2020-56pr02.pdf , RK-06-2020-56pr03.pdf

Číslo materiálu 56
Číslo jednací RK-06-2020-56
Název Ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
Zpracoval R. Fousová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 3
Popis problému

Materiál se týká ukončení Smlouvy (ve znění Dodatku č. 1) o poskytnutí dotace (dále také „Smlouva“), která byla uzavřena v rámci realizace projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II. 

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina obdržel dne 12. 2. 2020 žádost o  ukončení Smlouvy o poskytnutí kotlíkové dotace PR02270.3073 dle materiálu RK-06-2020-56, př. 2

Příjemce nečerpal dotaci dle Smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-06-2020-56, př. 1 a  nyní podal žádost o ukončení Smlouvy. Dohodou o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace nedojde k ohrožení plnění závazků plynoucích Kraji Vysočina z Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina výše uvedenou žádost  posoudil a  navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít Dohodu o ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-06-2020-56, př. 3.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít Dohodu o ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-06-2020-56, př. 3.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 30. 4. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz