Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-06-2020-62: Návrh na vyřazení nepotřebného majetku příspěvkové organizace Domov Nové Syrovice

RK-06-2020-62.pdf

Číslo materiálu 62
Číslo jednací RK-06-2020-62
Název Návrh na vyřazení nepotřebného majetku příspěvkové organizace Domov Nové Syrovice
Zpracoval J. Kumpa, R. Sýkora
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 0
Popis problému

Předložený materiál řeší žádost ředitelky Domova Nové Syrovice, příspěvkové organizace, o souhlas rady kraje s vyřazením nepotřebného majetku. V souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 02/19 o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 19. 3. 2019 podala ředitelka příspěvkové organizace žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku:

  • osobní automobil, Ford Fiesta, rok pořízení 2007, pořizovací cena 265 000 Kč, zůstatková cena ve výši 1 Kč
  • konvektomat Retigo, rok pořízení 1998, pořizovací cena 275 580 Kč, zůstatková cena ve výši 1 Kč.

Nepotřebný majetek byl nabídnut ostatním organizacím zřizovaným Krajem Vysočina k dalšímu využití. O tento nepotřebný majetek neprojevila zájem žádná příspěvková organizace Kraje Vysočina. Po rozhodnutí o vyřazení majetku navrhuje ředitelka příspěvkové organizace odprodej dalším zájemcům za nejvyšší nabídkovou cenu. V případě, že o zmíněný majetek nebude zájem, bude provedena likvidace odbornou firmou.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí navrhuje, aby rada kraje vyslovila souhlas s vyřazením výše uváděného nepotřebného majetku dle návrhu příspěvkové organizace s tím, že uvedený majetek bude nabídnut ke koupi dalším zájemcům. V případě nezájmu provede likvidaci odbornou firmou v  souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku:

  • osobní automobil, Ford Fiesta, rok pořízení 2007, pořizovací cena 265 000 Kč, zůstatková cena ve výši 1 Kč
  • konvektomat Retigo, rok pořízení 1998, pořizovací cena 275 580 Kč, zůstatková cena ve výši 1 Kč

a jeho nabídnutím k odprodeji ostatním zájemcům za nejvyšší nabídkovou cenu, případně s likvidací nepotřebného majetku provedenou odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Odpovědnost Odbor sociálních věcí (30. 6. 2020), Domov Nové Syrovice, příspěvková organizace (30. 4. 2020)
Termín 30. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz