Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-10-2020-31: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí – finanční dary pro vítěze soutěže obcí v třídění odpadů s názvem My třídíme nejlépe 2019

RK-10-2020-31.pdf, RK-10-2020-31pr01.xlsx , RK-10-2020-31pr02.pdf , RK-10-2020-31pr03.doc

Číslo materiálu 31
Číslo jednací RK-10-2020-31
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí – finanční dary pro vítěze soutěže obcí v třídění odpadů s názvem My třídíme nejlépe 2019
Zpracoval E. Navrátilová
Předkládá E. Horná
Počet příloh 3
Popis problému

Rada Kraje Vysočina rozhodla usnesením č. 0508/08/2020/RK ze dne 10. března 2020 o uzavření spolupráce kraje se společností EKO-KOM, a. s. Dílčím cílem projektu spolupráce je i  vyhlášení vítězů soutěže obcí v třídění využitelných složek odpadu za rok 2019 (vybavenost sběrných míst, výtěžnost a efektivita sběru). Obce byly pro účely soutěže rozděleny do čtyř velikostních kategorií a posuzovala se aktivní účast obcí v systému odděleného sběru Eko-komu na základě čtvrtletních výkazů o tříděném, využitém a odstraněném množství a  druzích komunálních odpadů za kalendářní rok 2019. Přehled vítězných obcí je uveden v  materiálu RK-10-2020-31, př. 1, přehled finančních darů v  materiálu RK-10-2020-31, př. 2 a  vzor darovací smlouvy je uveden v materiálu RK-10-2020-31, př. 3. V rozpočtu Kraje Vysočina na kapitole Životní prostředí, § 3727 - Prevence vzniku odpadů je také počítáno s finančními prostředky ve výši 600 tis. Kč na dary pro vítěze soutěže.

Návrh řešení

Odbor životního prostředí a zemědělství navrhuje radě kraje, aby rozhodla poskytnout finanční dary jednotlivým vítězům soutěže v každé kategorii ve výši dle materiálu RK-10-2020-31, př. 2, a uzavřít darovací smlouvy dle vzoru v materiálu RK-10-2020-31, př. 3. Důvodem je podpora naplňování cílů POH Kraje Vysočina pro období 2016 – 2025 v oblasti třídění využitelných odpadů a plnění projektu spolupráce kraje se společností EKO-KOM, a.s. v roce 2020.

Stanoviska Odbor regionálního rozvoje

Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O02954.

Odbor ekonomický

Ve schváleném rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020, na kapitole Životní prostředí, § 3727 - Prevence vzniku odpadů, je počítáno také s finančními prostředky na dary pro vítěze soutěží.

Návrh usnesení rozhoduje

poskytnout finanční dary z kapitoly Životní prostředí, § 3727 – Prevence vzniku odpadů vítězům soutěže My třídíme nejlépe 2019 dle materiálu RK-10-2020-31, př. 2 a uzavřít darovací smlouvy dle vzoru v materiálu RK-10-2020-31, př. 3.

Odpovědnost Odbor životního prostředí a zemědělství
Termín 30. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz