Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-13-2020-19: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – dotace na stavebně technickou přípravu a prezentaci sklářské instalace Pocta sklářům

RK-13-2020-19.pdf, RK-13-2020-19pr01.pdf , RK-13-2020-19pr02.pdf

Číslo materiálu 19
Číslo jednací RK-13-2020-19
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – dotace na stavebně technickou přípravu a prezentaci sklářské instalace Pocta sklářům
Zpracoval I. Strnadová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o poskytnutí dotace na Stavebně technickou přípravu a prezentaci sklářské instalace „Pocta sklářům“ ve výši 50 000 Kč.

Společnost Zámek Světlá s.r.o. podala žádost (viz materiál RK-13-2020-19, př. 1) o poskytnutí dotace na podporu realizace velké skleněné plastické instalace „Pocta sklářům“, na níž se budou podílet sklářské subjekty a výtvarníci z Kraje Vysočina.

Slavnostní křest instalace, která bude umístěna na nádvoří zámku ve Světlé nad Sázavou, je plánován v rámci Zámeckého sklářského dne, jenž by se měl uskutečnit dne 6. 6. 2020. Vzhledem k současné situaci a opatřením k zamezení šíření nemoci COVID-19 je však možné posunutí termínu konání této akce (o případné změně termínu bude žadatel včas informovat). Zámecký sklářský den zahrnuje kromě uvedeného slavnostního odhalení umělecké instalace i další aktivity zaměřené na prezentaci sklářského řemesla a designu, které veřejnosti představí sklo v jeho mnoha podobách a naplňují tak hlavní marketingové téma letošního roku Vysočina sklářská.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje, po projednání s náměstkyní hejtmana Ing. Janou Fischerovou, CSc., radě kraje rozhodnout poskytnout dotaci Zámku Světlá s.r.o., IČO: 27209601 ve výši 50 000 Kč na úhradu nákladů spojených se stavebně technickou přípravou a prezentací sklářské instalace „Pocta sklářům“ dle materiálu RK-13-2020-19, př. 2 a zároveň schválit rozpočtové opatření. V souladu s ustanovením § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, rozhoduje o poskytování dotací do 200 000 Kč v jednotlivých případech rada kraje.

Stanoviska Odbor sekretariátu hejtmana

Souhlasí s navrhovanou publicitou.

Odbor regionálního rozvoje

Dotace byla zaevidována v systému eDotace ID O02952.0001.

Odbor ekonomický

Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje činí 38 348 tis. Kč.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotaci Zámku Světlá s.r.o., IČO: 27209601 na stavebně technickou přípravu a prezentaci sklářské instalace „Pocta sklářům“ dle materiálu RK-13-2020-19, př. 2 ve výši 50 000 Kč;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-13-2020-19, př. 2;
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3319 – Ostatní záležitosti kultury o částku 50 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 50 000 Kč na poskytnutí dotace.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 30. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz