Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-13-2020-24: Ukončení projektu dopravní infrastruktury – návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty

RK-13-2020-24.pdf, RK-13-2020-24pr01.xls

Číslo materiálu 24
Číslo jednací RK-13-2020-24
Název Ukončení projektu dopravní infrastruktury – návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
Zpracoval R. Weidemannová
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh 1
Popis problému

Tento materiál je předkládán Radě Kraje Vysočina z důvodu ukončení projektu z Integrovaného regionálního operačního programu:

  • II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba - úsek č. 2 (dle materiálu RK-13-2020-24, př. 1); (dále jen „Projekt“), a z toho vyplývající potřeby převodu zůstatku zvláštního účtu Projektu do Fondu strategických rezerv. 

Realizaci a financování projektu schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina usneseními:

  • II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba - úsek č. 2: 0525/06/2015/ZK dne 10. 11. 2015 a jeho aktualizace schválena materiálem 0514/04/2018/ZK ze dne 19. 6. 2018. Rada kraje schválila usnesením 1663/27/2015/RK dne 15. 9. 2015 předložení Projektu v rámci kontinuální výzvy k předkládání projektů do Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).
Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření vyplývající z převodu konečného zůstatku s připsanými úroky za 2. čtvrtletí 2020 ze zvláštního účtu Projektu do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu v celkové výši 407,64 Kč:

  • II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba - úsek č. 2: konečný zůstatek ve výši 407,64 Kč.
Stanoviska Odbor ekonomický
Odbor ekonomický souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usnesení schvaluje

převod konečného zůstatku na zvláštním účtu projektu a připsaných úroků za 2. čtvrtletí 2020 do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty:

  • II//347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba - úsek č. 2: konečný zůstatek ve výši 407,64 Kč.
Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství, Odbor ekonomický
Termín 30. 4. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz