Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-18-2019-04: FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II.

RK-18-2019-04.pdf, RK-18-2019-04pr01.pdf

Číslo materiálu 4
Číslo jednací RK-18-2019-04
Název FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II.
Zpracoval J. Bartoš, J. Merunková
Předkládá E. Horná
Počet příloh 1
Popis problému

Ve Fondu Vysočiny byl v gesci odboru životního prostředí a zemědělství pro rok 2019 vyhlášen zastupitelstvem kraje dne 29. 1. 2019 grantový program HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019. V programu bylo podáno 479 oprávněných žádostí za cca 26 169 tis. Kč. Žádosti jsou postupně zpracovávány a předkládány na jednání samosprávných orgánů kraje k rozhodnutí o nich. Ukázalo se, že s ohledem na vysoce pozitivní dopad podporovaných aktivit na řešení nepříznivých následků kůrovcové kalamity v lesích na území Kraje Vysočina, je nezbytné vyhlásit „druhé kolo“ tohoto programu se stejným zaměřením. Na tuto skutečnost reagovalo Zastupitelstvo Kraje Vysočina svým rozhodnutím ze dne 19. 5. 2019, když deklarovalo, že na řešení kůrovcové kalamity a sucha bude využito až 100 mil. Kč z Fondu strategických rezerv a schválilo mimořádné řešení kůrovcové kalamity a sucha v lesích na území Kraje Vysočina v roce 2019 dle materiálu ZK-03-2019-76.

Návrh řešení

Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina, v souladu s rozhodnutím Zastupitelstva Kraje Vysočina, připravil k vyhlášení Program HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II. – viz materiál RK-18-2019-04, př. 1. Po své obsahové stránce a časovým nastavením reaguje na požadavky vlastníků a nájemců lesa.  

Jedná se o nesoutěžní program, kdy výběr projektů bude proveden na základě času podání.

Stanoviska Odbor ekonomický

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 0234/03/2019/ZK deklarovalo, že na řešení kůrovcové kalamity a sucha bude využito až 100 mil. Kč z Fondu strategických rezerv. V souladu s uvedeným usnesením zastupitelstva kraje může být vyhlášen program HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II.

Odbor regionálního rozvoje

Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení a je plně v souladu se Strategií rozvoje Kraje Vysočina. Program splňuje podmínky Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny. Program byl zaevidován v systému eDotace - ID FV02744.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II. dle materiálu RK-18-2019-04, př. 1.

Odpovědnost Odbor životního prostředí a zemědělství
Termín 18. 6. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz