Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-18-2019-13: Návrh na udělení ceny Vesnice Kraje Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj

RK-18-2019-13.pdf, RK-18-2019-13pr01.pdf , RK-18-2019-13pr02.doc

Číslo materiálu 13
Číslo jednací RK-18-2019-13
Název Návrh na udělení ceny Vesnice Kraje Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj
Zpracoval I. Fryšová, L. Hrůza
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 2
Popis problému

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/13 pro udělení ceny Vesnice Kraje Vysočina ze dne 12. 11. 2013 (dále jen Zásady) definují obec, které může Zastupitelstvo Kraje Vysočina udělit cenu Vesnice Kraje Vysočina. Cenu získává každý rok vítěz krajského kola soutěže Vesnice roku. Tím se pro rok 2019 stává obec Sobíňov (okres Havlíčkův Brod), která postoupí do celostátního kola a zároveň podle platných Zásad může získat cenu Vesnice Kraje Vysočina. Protokol z jednání komise krajského kola Vesnice roku pro hodnocení obcí je obsahem materiálu RK-18-2019-13, př. 1. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne ve vítězné obci v pátek 2. srpna 2019 od 10 h.

Návrh řešení

V souladu s platnými Zásadami navrhuje Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje ke schválení udělení Ceny Vesnice Kraje Vysočina obci Sobíňov a udělit s tím spojené finanční a věcné dary této obci, dle materiálu RK-18-2019-13, př. 2. S poskytnutím darů držiteli titulu Vesnice Kraje Vysočina bylo počítáno při sestavování rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019 v kapitole Regionální rozvoj.

Stanoviska Odbor ekonomický

Ekonomický odbor nemá připomínky. Ve schváleném Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019 je na kapitole Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje uvažována částka 600 000 Kč na realizaci soutěže Vesnice roku 2019.

Odbor regionálního rozvoje

Dar byl zaevidován v systému eDotace – ID ZZ02760.    

Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina

Stanovisko bude doplněno po jednání výboru, které proběhne 3.6.2019.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje:

  • udělit v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny Vesnice Kraje Vysočina č. 07/13 ze dne 12. 11. 2013 cenu Vesnice Kraje Vysočina obci Sobíňov, se sídlem, Sobíňov 200, 582 62 Sobíňov, IČO: 00268275;
  • poskytnout dar obci Sobíňov, se sídlem, Sobíňov 200, 582 62 Sobíňov, IČO: 00268275, z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje dle materiálu RK-18-2019-13, př. 2.
Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 8. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz