Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2019-04: Smlouva o přístupu ke komunikační infrastruktuře eMeDocS

RK-20-2019-04.pdf, RK-20-2019-04pr01.doc

Číslo materiálu 4
Číslo jednací RK-20-2019-04
Název Smlouva o přístupu ke komunikační infrastruktuře eMeDocS
Zpracoval P. Pavlinec, K. Jiráková
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh 1
Popis problému

Projekt eMeDocS buduje, rozšiřuje a udržuje komunikační infrastrukturu pro bezpečnou a důvěryhodnou výměnu zdravotnické dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v rámci zdravotnického systému České republiky.  

Usnesením Rady Kraje Vysočina č. 0029/02/2014/RK ze dne 14.1.2014 a č. 0989/18/2014/RK ze dne 27.5.2014 byl schválen text Smlouvy o přístupu ke komunikační infrastruktuře eMeDocS, kterou následně ke dnešnímu dni podepsalo 21 subjektů (poskytovatelů zdravotních služeb).  

Nyní byla původní smlouva upravena a aktualizována  s ohledem na novou evropskou i národní legislativu v oblasti ochrany osobních údajů tak, aby lépe zajišťovala ochranu citlivých osobních (zdravotních) údajů, které jsou prostřednictvím infrastruktury eMeDocS předávány. 

Smlouva také zohledňuje spuštění informačního systému veřejné správy Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví, jehož je Kraj Vysočina provozovatelem, a který zajišťuje poskytovatelům zdravotních služeb připojení k tomuto informačnímu systému za účelem přeshraniční komunikace se zahraničními poskytovateli zdravotních služeb. 

Nová Smlouva o přístupu ke komunikační infrastruktuře bude uzavřena se všemi subjekty (poskytovateli zdravotních služeb), které jsou nyní k infrastruktuře připojeny, jakož i s těmi, kteří v současné době projevují o připojení zájem. 

Návrh řešení

Odbor informatiky navrhuje, aby rada kraje schválila vzor Smlouvy o přístupu ke komunikační infrastruktuře eMeDocS obsažené v materiálu RK-20-2019-04, př. 1, a aby svěřila hejtmanovi kraje rozhodování uzavírat Smlouvy o přístupu ke komunikační infrastruktuře eMeDocS dle vzorové smlouvy dle materiálu RK-20-2019-04, př. 1

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení schvaluje

text vzorové Smlouvy o přístupu ke komunikační infrasturuktuře eMeDocS obsažené v materiálu RK-20-2019-04, př. 1;

svěřuje

hejtmanovi kraje rozhodovat uzavírat Smlouvy o přístupu ke komunikační infrastruktuře eMeDocS podle vzorové smlouvy dle materiálu RK-20-2019-04, př. 1  s jednotlivými poskytovateli zdravotních služeb. 

Odpovědnost Odbor informatiky, Odbor zdravotnictví
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz