Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2019-05: Informace o výjezdním zasedání Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina

RK-20-2019-05.pdf, RK-20-2019-05pr01.doc

Číslo materiálu 5
Číslo jednací RK-20-2019-05
Název Informace o výjezdním zasedání Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina
Zpracoval E. Oulehlová
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh 1
Popis problému

Podle odstavce 5, článku 2, Jednacího řádu komisí Rady Kraje Vysočina je komise povinna informovat Radu Kraje Vysočina o svém výjezdním zasedání formou stručné písemné zprávy (zápisu), a to nejpozději do 30 dnů od konání tohoto výjezdního zasedání.

Zasedání Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina č. 2/2019 dne 29. 5. 2019 se uskutečnilo jako výjezdní, a to v Přibyslavi. Zápis z tohoto jednání, ve kterém je uveden program, projednávané body, závěry a  usnesení, je přílohou materiálu RK-20-2019-05, př. 1.

Návrh řešení

Odbor sekretariátu hejtmana doporučuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí informaci o výjezdním zasedání Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina č. 2/2019 dle materiálu RK-20-2019-05, př. 1.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení bere na vědomí

informaci o výjezdním zasedání Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina č. 2/2019 dle materiálu RK-20-2019-05, př. 1.

Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 2. 7. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz