Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2019-08: Stáž v kanceláři Kraje Vysočina v Bruselu – prodloužení stáže

RK-20-2019-08.pdf, RK-20-2019-08pr01.doc , RK-20-2019-08pr02.doc

Číslo materiálu 8
Číslo jednací RK-20-2019-08
Název Stáž v kanceláři Kraje Vysočina v Bruselu – prodloužení stáže
Zpracoval Z. Čech
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh 2
Popis problému

V období od 15. dubna do 14. července 2019 probíhá stáž v kanceláři Kraje Vysočina v Bruselu, kterou vykonává Jakub Kučera, student Masarykovy univerzity v Brně. Jakub Kučera se v průběhu své stáže osvědčil svými znalostmi a komunikačními schopnostmi. V Bruselu pobývá po celé uvedené období a navštěvuje schůzky, konference a semináře, o kterých informuje oddělení vnějších vztahů Krajského úřadu Kraje Vysočina. Vypomohl také výrazně s prezentací Kraje Vysočina na Czech Street Party. Využívá příležitosti stáže i pro své studium a získávání kontaktů.

Stáž je Krajem Vysočina neplacená, stážista má ovšem nárok na získání grantu z programu Erasmus +, a to na základě trojstranné smlouvy mezi ním, Krajem Vysočina a  Masarykovou univerzitou, která byla podepsána 26. listopadu 2018.

Došlo k dojednání prodloužení původně domluvené doby stáže, a to o období od 15. do 31.  července 2019. Důvodem je situace, kdy ještě v polovině července stážista navštíví některé schůzky a akce a poté předloží veškeré zpracované zápisy a rešerše a dojde k závěrečnému hodnocení dle kritérií programu Erasmus +.

Tento postup bude umožněn schválením dodatku ke smlouvě o stáži, jehož znění je obsahem materiálu RK-20-2019-08, př. 1, a pracovní překlad  materiálu RK-20-2019-08, př. 2.

Návrh řešení

Odbor sekretariátu hejtmana považuje stáž Jakuba Kučery za přínosnou, souhlasí s možností prodloužit jeho stáž do konce července 2019 a doporučuje schválit dodatek ke smlouvě dle materiálu  RK-20-2019-08, př. 1.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít dodatek ke smlouvě dle materiálu RK-20-2019-08, př. 1.

Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 31. 7. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz