Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2019-24: FOND VYSOČINY - poskytnutí dotací z programu REGIONÁLNÍ KULTURA 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření

RK-20-2019-24.pdf, RK-20-2019-24pr01.pdf , RK-20-2019-24pr02.pdf , RK-20-2019-24pr03.pdf , RK-20-2019-24pr04.pdf , RK-20-2019-24pr05.pdf , RK-20-2019-24pr06.pdf

Číslo materiálu 24
Číslo jednací RK-20-2019-24
Název FOND VYSOČINY - poskytnutí dotací z programu REGIONÁLNÍ KULTURA 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval J. Panáčková
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 6
Popis problému

Materiál se zabývá poskytnutím dotací žadatelům z programu REGIONÁLNÍ KULTURA 2019 na podporu akcí v oblasti kultury.

Uzávěrka programu REGIONÁLNÍ KULTURA 2019 byla dne 10. 5. 2019. Bylo doručeno celkem 69 žádostí s celkovým finančním požadavkem 2 881 886 Kč s tím, že objem finančních prostředků pro program byl schválen ve výši 1 800 000 Kč. Zasedání řídícího výboru se konala ve dnech 22. a 29. 5. 2019. Z hlediska administrativního nesouladu byl vyřazen 1 projekt, zbývajících 68 projektů bylo hodnoceno členy řídícího výboru. Z nich je navrženo 43 projektů k poskytnutí dotace v požadované výši a zbývajícím 25 projektům dotace nebude poskytnuta z důvodu nedostatečné finanční alokace. Celkem byla mezi podpořené projekty rozdělena částka ve výši 1 796 520 Kč.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu na základě usnesení řídícího výboru navrhuje radě kraje

- rozhodnout poskytnout dotace z programu REGIONÁLNÍ KULTURA 2019 žadatelům uvedeným v materiálu RK-20-2019-24, př. 1 a uzavřít s žadateli veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-20-2019-24, př. 5, rozhodnout neposkytnout dotace žadatelům uvedeným v materiálu RK-20-2019-24, př. 2;

- doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace z programu REGIONÁLNÍ KULTURA 2019 žadatelům uvedeným v materiálu RK-20-2019-24, př. 3,  uzavřít s žadateli veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-20-2019-24, př. 6  a neposkytnout dotace žadatelům uvedeným v materiálu RK-20-2019-24, př. 4.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k rozpočtovému opatření ve Fondu Vysočiny. Aktuální stav programu Regionální kultura 2019 (ORJ 4000000003) činí 1 800 000 Kč

Návrh usnesení rozhoduje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 10. 9. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz