Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2019-44: Podpora technického vzdělávání

RK-20-2019-44.pdf, RK-20-2019-44pr01.doc

Číslo materiálu 44
Číslo jednací RK-20-2019-44
Název Podpora technického vzdělávání
Zpracoval T. Doleželová, J. Hadravová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší darování stavebnic ROTO z Vysočiny, pořízených společností BOSCH DIESEL s.r.o. Kraji Vysočina pro činnost základních škol.

Kraj Vysočina a společnost BOSCH DIESEL s.r.o. intenzivně spolupracují v oblasti zkvalitnění technického vzdělávání ve školách v Kraji Vysočina. Firma BOSCH DIESEL s.r.o. se rozhodla podpořit tyto společné aktivity nákupem 200 ks stavebnic ROTO z Vysočiny v celkové hodnotě cca 85 668 Kč. Znění darovací smlouvy je obsaženo v materiálu RK-20-2019-44, př. 1.

Návrh řešení

Předkladatel navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít darovací smlouvu dle materiálu RK-20-2019-44, př. 1.

Podle § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhoduje rada kraje o nabytí a převodu movitých věcí na kraj včetně peněz.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít darovací smlouvu dle materiálu RK-20-2019-44, př. 1.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz