Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2019-58: Schválení dokumentů k realizaci Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro druhé kolo poskytování dotací kraje z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt VI

RK-20-2019-58.pdf, RK-20-2019-58pr01.docx , RK-20-2019-58pr02.doc , RK-20-2019-58pr03.xls , RK-20-2019-58pr04.doc , RK-20-2019-58pr05.doc , RK-20-2019-58pr06.doc , RK-20-2019-58pr07.doc

Číslo materiálu 58
Číslo jednací RK-20-2019-58
Název Schválení dokumentů k realizaci Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro druhé kolo poskytování dotací kraje z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt VI
Zpracoval J. Bína, J. Přibilová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 7
Popis problému

K naplnění záměru rozšířit a prodloužit projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt VI a k zahájení financování nově zařazených služeb od 1. 7. 2019 zastupitelstvo kraje dne 18. 6. 2019 schválilo zásady, podle kterých budou poskytovatelé sociálních služeb do 7. 8. 2019 podávat žádosti o poskytnutí dotace se zařazením do projektu nebo s prodloužením financování z projektu. Na zastupitelstvu v září bude možné rozhodnout o poskytnutí dotace. Při schvalování těchto zásad bylo zároveň uvedeno, že Rada Kraje Vysočina na následujícím zasedání schválí vzor žádosti o dotaci s povinnými přílohami žádosti, vzor smlouvy o poskytnutí dotace, vzor dodatku smlouvy o poskytnutí dotace, závazný pokyn pro příspěvkové organizace, délku podpory z projektu podle těchto Zásad a výši hodnot rozhodných pro výpočet Příspěvku kraje na Vyrovnávací platbu.

Odbor sociálních věcí předkládá radě kraje ke schválení dokumenty s uvedeným obsahem.

Návrh řešení

V rámci projektu je dosud podpořeno několik stávajících sociálních služeb na území Kraje Vysočina a  tím je zajištěna udržitelnost těchto služeb po ukončení projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina individuální projekt VI na období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2020. Nyní je podpořena kapacita 226 lůžek pobytových sociálních služeb (azylové domy a  dům na půl cesty) a 92 přepočtených pracovních úvazků terénních a ambulantních služeb (sociálně terapeutické dílny a sociální rehabilitace s celkovou registrovanou kapacitou cca 193  klientů). 

Současné prostředky alokované na projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt VI umožňují prodloužit financování stávajících sociálních služeb do 30. 9. 2020 a zařadit nově jednu službu sociální rehabilitace, intervenční centrum, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a služby osobní asistence, které bychom přestali financovat z vnitrostátních peněz. Nové služby budou do projektu zařazeny na období od 1. 7. 2019 do 30. 9. 2020. K využití nečerpaných prostředků bude u některých služeb prodloužit financování do 31. 12. 2020.

K provedení uvedených zásad navrhujeme radě kraje schválit následující dokumenty:

  1. Hodnoty finanční podpory a obvyklé sazby úhrady od uživatelů pro způsob výpočtu dotace – příspěvku kraje na vyrovnávací platbu pro rok 2019 (od 1. 7. 2019) a termín, do kdy bude sociální služba financována z projektu dle materiálu RK-20-2019-58, př. 1;
  2. Vzorovou žádost o poskytnutí dotace dle materiálů RK-20-2019-58, př. 2, RK-20-2019-58, př. 3 a RK-20-2019-58, př. 4;
  3. Závazný pokyn zřizovatele k použití části „Příspěvku na provoz“ II dle materiálu RK-20-2019-58, př. 5;
  4. Vzor smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-20-2019-58, př. 6;
  5. Vzor dodatku smlouvy o poskytnutí dotace pro služby, které jsou z projektu již financované, dle materiálu RK-20-2019-58, př. 7.
Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení schvaluje
Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 30. 9. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz