Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2019-69: Návrh na změnu názvu akce v rámci kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 – Školství v roce 2019

RK-20-2019-69.pdf

Číslo materiálu 69
Číslo jednací RK-20-2019-69
Název Návrh na změnu názvu akce v rámci kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 – Školství v roce 2019
Zpracoval J. Mejzlík
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 0
Popis problému

Materiál řeší změnu názvu akce „SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice – Rekonstrukce střechy školy Tovačovského sady“, zařazené v rozpočtu kraje v kapitole Nemovitý majetek, příloze M1 – Školství, na nový název „SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice – Rekonstrukce střechy, venkovních omítek a oken školy“. Během projekčních prací a na  základě podrobnějšího průzkumu objektu školy byl zjištěn závažnější rozsah poškození venkovních omítek, které svoji nesoudržností ohrožují pohybující se osoby v okolí. Dále byl zjištěn dnes již nevyhovující stav oken, která budou vyměněna za vyhovující. Rekonstrukcí dojde k technickému zhodnocení nemovitého majetku a je nutné přejmenování akce.

Návrh řešení

Návrh předpokládá změnit název akce „SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice – Rekonstrukce střechy školy Tovačovského sady“, zařazené v rozpočtu kraje v kapitole Nemovitý majetek, příloze M1 – Školství, na nový název „SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice – Rekonstrukce střechy, venkovních omítek a oken školy“.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický bere materiál na vědomí.

Návrh usnesení rozhoduje

změnit název akce „SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice – Rekonstrukce střechy školy Tovačovského sady“, zařazené v rozpočtu kraje v kapitole Nemovitý majetek, příloze M1 – Školství, na nový název „SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice – Rekonstrukce střechy, venkovních omítek a oken školy“.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor majetkový
Termín 28. 6. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz