Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2019-87: Zpráva o projektu „Technická pomoc AT-CZ – hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina”

RK-20-2019-87.pdf, RK-20-2019-87pr01.pdf

Číslo materiálu 87
Číslo jednací RK-20-2019-87
Název Zpráva o projektu „Technická pomoc AT-CZ – hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina”
Zpracoval R. Šedivý, O. Sklenář
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o podání zprávy o projektu „Technická pomoc AT-CZ – hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina“, akronym „TA AT-CZ – Kraj Vysočina“, registrační číslo ATCZ109, za 3. monitorovací období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018. V rámci zprávy o projektu je podávána dle materiálu RK-20-2019-87, př. 1 zpráva o pokroku projektu a žádost o platbu. Zpráva o pokroku projektu je souhrnná zpráva za celý projekt za výše uvedené monitorovací období. Kraj Vysočina je v projektu „TA AT-CZ – Kraj Vysočina“, podpořeném v rámci programu Interreg V-A Rakousko – Česká republika, vedoucím partnerem.

Usnesením č. 0140/02/2016/ZK ze dne 29. 3. 2016 („Zastupitelstvo kraje schvaluje účast Kraje Vysočina jako vedoucího partnera v projektu Technická pomoc AT-CZ - hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika dle materiálu ZK-02-2016-73, př. 1. se spolufinancováním z vlastních zdrojů ve výši 2 353 €, tj. 63 531 Kč (10 % z celkových nákladů kraje, 1 euro = 27,00 Kč); převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů v maximální výši 635 310 Kč (1 euro = 27,00 Kč) na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Technická pomoc AT-CZ - hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu Technická pomoc AT-CZ - hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina“) schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina účast Kraje Vysočina jako vedoucího partnera v tomto projektu.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí informace uvedené ve zprávě o projektu „TA AT-CZ – Kraj Vysočina“ dle materiálu RK-20-2019-87, př. 1.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k návrhu usnesení.

Grémium ředitele

Grémium ředitele bere monitorovací zprávu na vědomí.

Návrh usnesení bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-20-2019-87, př. 1.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 2. 7. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz