Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2020-04: Grant pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci

RK-20-2020-04.pdf, RK-20-2020-04pr01.pdf

Číslo materiálu 4
Číslo jednací RK-20-2020-04
Název Grant pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
Zpracoval M. Švomová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 1
Popis problému

Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, (dále také „nemocnice“) obdržela nabídku grantu (300 ks roušek) od společnosti Novartis s.r.o. v celkové hodnotě 20 836, 20 Kč. Grantová smlouva je obsažena v materiálu RK-20-2020-04, př. 1.

Nemocnice je podle čl. 2 odst. 3 písm. l) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 19. 3. 2019 č. 02/19 oprávněna k přijetí věcného daru pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. Nemocnice proto požádala zřizovatele o udělení souhlasu s uzavřením grantové smlouvy.

Návrh řešení

Grant bude využit ve prospěch hlavní činnosti nemocnice. Odbor zdravotnictví doporučuje radě kraje udělit souhlas s uzavřením Grantové smlouvy dle materiálu RK-20-2020-04, př. 1. Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením grantové smlouvy je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s uzavřením Grantové smlouvy pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-20-2020-04, př. 1.

Odpovědnost Odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
Termín 3. 7. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz