Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2020-07: Souhlas s realizací investičních akcí Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace

RK-20-2020-07.pdf, RK-20-2020-07pr01.pdf , RK-20-2020-07pr02.xls

Číslo materiálu 7
Číslo jednací RK-20-2020-07
Název Souhlas s realizací investičních akcí Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
Zpracoval M. Krylová, K. Vlčková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 2
Popis problému

Finanční a ostatní související plány zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2020 zatím nebyly schváleny. V současné době probíhají jejich přípravy. Než dojde ke schválení definitivního znění všech plánů (včetně investičního plánu) zřizovatelem, požádala Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace, (dále jen „ZZS KV“) prostřednictvím odboru zdravotnictví radu kraje o schválení investičních akcí dle materiálů RK-20-2020-07, př. 1 a RK-20-2020-07, př. 2, které mají být realizovány v roce 2020.

Jedná se konkrétně o:

 • resuscitační pacientský model s vyhodnocením účinnosti KPR s příslušenstvím (2 ks) v  předpokládané pořizovací ceně 360 000 Kč;
 • figurína dítěte pro nácvik krizových stavů s interaktivním EKG simulátorem v předpokládané pořizovací ceně 150 000 Kč;
 • záchranářská figurína, 66 kg, 165 cm v předpokládané pořizovací ceně 60 000 Kč;
 • hlasová komunikace instruktorů v předpokládané pořizovací ceně 350 000 Kč;
 • pacientské Iůžko v předpokládané pořizovací ceně 80 000 Kč;
 • biovak v předpokládané pořizovací ceně 150 000 Kč;
 • orientační a informační systém v předpokládané pořizovací ceně 150 000 Kč;
 • kávovar v předpokládané pořizovací ceně 40 000 Kč.

Jedná se o investiční akce, které jsou nutné pro spuštění provozu Vzdělávacího a výcvikového střediska.

Dále se jedná o:

 • zahradní traktor k údržbě zeleně areálu v Jihlavě v předpokládané pořizovací ceně 100 000 Kč;
 • hasicí souprava umístěná na heliportu v Jihlavě v předpokládané pořizovací ceně 350 000 Kč. Jedná se o požadavek Úřadu pro civilní letectví, který vyplývá z kontroly provedené v únoru 2020;
 • zřízení venkovních zásuvek pro připojení náhradního zdroje elektrické energie na budovách VZ v Počátkách, Kamenici nad Lipou, Jemnici a v Přibyslavi v předpokládané pořizovací ceně 360 000 Kč.

Veškeré investiční akce by byly financovány vlastními peněžními prostředky ZZS KV.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví doporučuje radě kraje schválit realizaci uvedených investičních akcí dle materiálů RK-20-2020-07, př. 1 a RK-20-2020-07, př. 2.

Stanoviska Odbor majetkový

Odbor majetkový nemá námitek ke zřízení venkovních zásuvek pro připojení náhradního zdroje elektrické energie na budovách VZ v Počátkách, Kamenici nad Lipou, Jemnici a v Přibyslavi

Návrh usnesení schvaluje

realizaci investičních akcí Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálů RK-20-2020-07, př. 1 a RK-20-2020-07, př. 2.

Odpovědnost Odbor zdravotnictví, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
Termín 23. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz