Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2020-08: Souhlas s realizací investičních akcí Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace

RK-20-2020-08.pdf, RK-20-2020-08pr01.pdf

Číslo materiálu 8
Číslo jednací RK-20-2020-08
Název Souhlas s realizací investičních akcí Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
Zpracoval M. Krylová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 1
Popis problému

Finanční a ostatní související plány zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2020 zatím nebyly schváleny. V současné době probíhají jejich přípravy. Než dojde ke schválení definitivního znění všech plánů (včetně investičního plánu) zřizovatelem, požádala Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, (dále jen „nemocnice“) prostřednictvím odboru zdravotnictví radu kraje o schválení investičních akcí dle materiálu RK-20-2020-08, př. 1, které mají být realizovány v roce 2020. Jedná se konkrétně o:

  • inkubátor (2 ks) v předpokládané pořizovací ceně 800 000 Kč;
  • analyzátor plynů v předpokládané pořizovací ceně 125 000 Kč;
  • urodynamický systém v předpokládané pořizovací ceně 998 000 Kč.

Uvedené investiční akce by byly financovány vlastními peněžními prostředky nemocnice vytvořenými z darů a z odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděných podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu a z havarijní rezervy.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví doporučuje radě kraje schválit realizaci uvedených investičních akcí dle materiálu RK-20-2020-08, př. 1.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení schvaluje

realizaci investičních akcí Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-20-2020-08, př. 1.

Odpovědnost Odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
Termín 23. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz