Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2020-21: Smlouva o výpůjčce nebytových prostor a movitých věcí

RK-20-2020-21.pdf, RK-20-2020-21pr01.pdf

Číslo materiálu 21
Číslo jednací RK-20-2020-21
Název Smlouva o výpůjčce nebytových prostor a movitých věcí
Zpracoval P. Bartoš
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh 1
Popis problému

Kraj Vysočina v rámci VDV připravuje realizaci centrálního dispečinku veřejné dopravy (dále jen dispečink VDV. V rámci realizace dispečinku VDV došlo k dohodě s Krajskou správou a údržbou silnic, příspěvkovou organizací (dále jen KSÚSV) o výpůjčce nebytových prostor, včetně zařízení,  v sídle KSÚSV, Kosovská 1122/16, Jihlava.  Návrh Smlouvy o výpůjčce nebytových prostor a movitých věcí je uveden v materiálu RK-20-2020-21, př. 1.

Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje rozhodnout o uzavření Smlouvy o výpůjčce nebytových prostor a movitých věcí dle materiálu RK-20-2020-21, př. 1.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít Smlouvu o výpůjčce nebytových prostor a movitých věcí dle materiálu RK-20-2020-21, př. 1.

Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 31. 7. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz