Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2020-43: Návrh na změnu usnesení 2340/40/2017/RK ve znění usnesení 1588/24/2018/RK, 1087/19/2019/RK, 2164/37/2019/RK

RK-20-2020-43.pdf, RK-20-2020-43pr01.pdf

Číslo materiálu 43
Číslo jednací RK-20-2020-43
Název Návrh na změnu usnesení 2340/40/2017/RK ve znění usnesení 1588/24/2018/RK, 1087/19/2019/RK, 2164/37/2019/RK
Zpracoval P. Kolář
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému
Jedná se o návrh na posun termínu pro předložení návrhu darování pozemků do vlastnictví obce Těchobuz zastupitelstvu kraje.
Usnesením 2340/40/2017/RK rada kraje rozhodla zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování hmotných nemovitých věcí v k. ú. a obci Těchobuz z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Těchobuz a  doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem hmotné nemovité věci z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Těchobuz s termínem plnění (předložení návrhu zastupitelstvu kraje) 6. 2. 2018. Jedná se o pozemky tvořící zámecký park v areálu Těchobuz.
Usnesením 1558/24/2018/RK rada kraje mj. rozhodla změnit usnesení 2340/40/2017/RK tak, že se změnil termín předložení návrhu na rozhodnutí o  darování zastupitelstvu kraje na 30. 6. 2019.
Usnesením 1087/19/2019/RK rada kraje rozhodla změnit předchozí usnesení a opětovně prodloužila termín pro předložení návrhu na darování pozemků zámeckého parku do vlastnictví obce Těchobuz na 31. 12. 2019.
Usnesením 2164/37/2019/RK rada kraje rozhodla změnit předchozí usnesení a opětovně prodloužila termín pro předložení návrhu na darování pozemků zámeckého parku do vlastnictví obce Těchobuz na 30. 6. 2020.
Další kolo výběrového řízení vyhlášeného na základě usnesení rady kraje 0089/02/2020/RK na zájemce o koupi budovy zámku, vedlejších budov a přilehlých pozemků muselo být z důvodů přijatých opatření k šíření nákazy COVID-19 zrušeno - usnesení 0542/09/2020/RK.
Prohlídky se účastnilo několik potencionálních zájemců. Jeden za zájemců po zrušení výběrového řízení kontaktoval kraj s potvrzením zájmu o koupi a podal žádost o odprodej a to včetně všech pozemků přiléhajících k budově zámku - viz materiál RK-20-2020-43, př. 1.
S ohledem na nastalou situaci není možné termín usnesení - předložení návrhu na darování pozemků do vlastnictví obce Těchobuz - splnit.
Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje rozhodnout změnit usnesení 2340/40/2017/RK ve znění usnesení 1588/24/2018/RK, 1087/19/2019/RK a 2164/37/2019/RK tak, že termín plnění usnesení se mění na 31. 3. 2021.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

změnit usnesení 2340/40/2017/RK ve znění usnesení 1588/24/2018/RK, 1087/19/2019/RK a 2164/37/2019/RK tak, že termín plnění usnesení se mění na 31. 3. 2021.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 3. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz