Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2020-44: Změna ceny vykupovaných pozemků pod silnicí II. třídy dle usnesení 0120/02/2016/ZK a 0383/05/2017/ZK

RK-20-2020-44.pdf, RK-20-2020-44pr01.xlsx

Číslo materiálu 44
Číslo jednací RK-20-2020-44
Název Změna ceny vykupovaných pozemků pod silnicí II. třídy dle usnesení 0120/02/2016/ZK a 0383/05/2017/ZK
Zpracoval I. Flekalová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému

Usnesením 0120/02/2016/ZK zastupitelstvo kraje rozhodlo mimo jiné nabýt pozemky od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy do vlastnictví kraje za kupní cenu ve výši 50 Kč/ma usnesením 0383/05/2017/ZK rozhodlo nabýt pozemky od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy do vlastnictví kraje za kupní cenu ve výši 100 Kč/m. Za tyto kupní ceny se ale nepodařilo vykoupit všechny pozemky. Důvodem  jsou jednak neakceptace nabízené ceny, požadavky na její zvýšení nebo jiné důvody, proč vlastnící nechtějí pozemky kraji prodat.

Materiál RK-20-2020-44, př. 1 obsahuje seznam pozemků v k. ú. Nová Ves u Třešti a obci Batelov, jejichž vlastník souhlasí s prodejem pozemků za kupní cenu 125 Kč/m2.

Návrh řešení

V souladu s usnesením 0512/06/2014/ZK, kterým zastupitelstvo kraje zmocnilo radu kraje schválením změny cen nabývaných pozemků pod stávajícími silnicemi II. a III. tříd v případech, kdy nebude možné dosáhnout dohody o ceně vykupovaných pozemků schválených zastupitelstvem kraje, navrhuje OM rozhodnout zvýšit kupní cenu  pozemků zastavěných krajskou silnicí II. třídy na částku 125Kč/m2 uvedených v materiálu RK-20-2020-44, př. 1. Za tuto cenu jsou v současné době vykupovány pozemky pod krajskými silnicemi a zvýšením kupní ceny a  uzavřením kupních smluv  získá kraj další pozemky zastavěné silnicí II. třídy.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zvýšit kupní cenu u pozemků uvedených v materiálu RK-20-2020-44, př. 1 vykupovaných podle usnesení 0120/02/2016/ZK a usnesení 0383/05/2017/ZK na 125  Kč/m2.   

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

v souladu s usnesením 0512/06/2014/ZK zvýšit kupní cenu pozemků uvedených v materiálu RK-20-2020-44, př. 1 vykupovaných podle usnesení 0120/02/2016/ZK a 0383/05/2017/ZK na 125 Kč/m2.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 8. 9. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz