Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2020-52: Prodej pozemku v k.ú. Příseka a obci Brtnice

Neveřejný materiál:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

RK-20-2020-52.pdf, RK-20-2020-52pr01.pdf

Číslo materiálu 52
Číslo jednací RK-20-2020-52
Název Prodej pozemku v k.ú. Příseka a obci Brtnice
Zpracoval I. Flekalová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému
Návrh řešení
Stanoviska
Návrh usnesení
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 8. 9. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz