Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2020-75: FOND VYSOČINY - poskytnutí dotací z programu REGIONÁLNÍ KULTURA 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření

RK-20-2020-75.pdf, RK-20-2020-75pr01.pdf , RK-20-2020-75pr02.pdf , RK-20-2020-75pr03.pdf , RK-20-2020-75pr04.pdf , RK-20-2020-75pr05.pdf , RK-20-2020-75pr06.pdf

Číslo materiálu 75
Číslo jednací RK-20-2020-75
Název FOND VYSOČINY - poskytnutí dotací z programu REGIONÁLNÍ KULTURA 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval J. Panáčková
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 6
Popis problému

Materiál se zabývá poskytnutím dotací žadatelům z programu REGIONÁLNÍ KULTURA 2020 na podporu pořádání kulturních akcí v Kraji Vysočina.

Uzávěrka programu REGIONÁLNÍ KULTURA 2020 byla dne 5. 5. 2020. Vzhledem k vzniklé situaci kolem opatření přijímaných v souvislosti s COVID-19, kdy panuje nejistota při pořádání a kulturních akcí, bylo v rámci letošní výzvy doručeno pouze 36 žádostí s celkovým finančním požadavkem 1 561 700 Kč s tím, že objem finančních prostředků pro program byl schválen ve výši 2 000 000 Kč.  Z hlediska administrativního nesouladu byl vyřazen 1 projekt (Město Telč - nebyl splněn požadavek minimální podílu příjemce v %), zbývajících 35 projektů bylo hodnoceno členy řídícího výboru. Vzhledem k podvisu byla u projektů hodnocena pouze základní kritéria. Po hodnocení byly dva projekty (KUS PLUS, z.s. Nymburk a MKS Beseda Moravské Budějovice) vyřazeny z důvodu nesplnění jednoho ze základních kritérií. Navrženo k poskytnutí dotace je tedy 33 projektů ve výši 1 411 700 Kč.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu na základě usnesení řídícího výboru navrhuje radě kraje:

- rozhodnout poskytnout dotace z programu REGIONÁLNÍ KULTURA 2020 žadatelům uvedeným v materiálu RK-20-2020-75, př. 1 a uzavřít s žadateli veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-20-2020-75, př. 5,  rozhodnout neposkytnout dotace žadatelům uvedeným v materiálu RK-20-2020-75, př. 2;

- doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace z programu REGIONÁLNÍ KULTURA 2020 žadatelům uvedeným v materiálu RK-20-2020-75, př. 3, uzavřít s žadateli veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-20-2020-75, př. 6  a neposkytnout dotace žadatelům uvedeným v materiálu RK-20-2020-75, př. 4.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k rozpočtovému opatření ve Fondu Vysočiny. Aktuální stav programu Regionální kultura 2020 (ORJ 4000000012) činí 2 000 000 Kč.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k rozpočtovému opatření ve Fondu Vysočiny. Aktuální stav programu Regionální kultura 2020 (ORJ 4000000012) činí 2 000 000 Kč.

Návrh usnesení rozhoduje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 8. 9. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz