Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2020-79: Poskytnutí daru vítězům krajské ankety Sportovec Kraje Vysočina za rok 2019

Neveřejný materiál:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

RK-20-2020-79.pdf

Číslo materiálu 79
Číslo jednací RK-20-2020-79
Název Poskytnutí daru vítězům krajské ankety Sportovec Kraje Vysočina za rok 2019
Zpracoval Z. Čech
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh 0
Popis problému
Návrh řešení
Stanoviska
Návrh usnesení
Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 23. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz