Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-21-2019-03: Kraje pro bezpečný internet 2019

RK-21-2019-03.pdf, RK-21-2019-03pr01.docx , RK-21-2019-03pr02.docx , RK-21-2019-03pr03.doc , RK-21-2019-03pr04.doc , RK-21-2019-03pr05.doc , RK-21-2019-03pr06.docx , RK-21-2019-03pr07.docx

Číslo materiálu 3
Číslo jednací RK-21-2019-03
Název Kraje pro bezpečný internet 2019
Zpracoval K. Jiráková
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh 7
Popis problému

Kraje pro bezpečný internet (KPBI) je projekt realizovaný pod záštitou Asociace krajů České republiky (AKČR), jehož hlavním cílem je zvýšit informovanost o rizicích internetu a možnostech prevence a pomoci. Koordinaci projektu zajišťuje Kraj Vysočina. 

V roce 2018 bylo do projektu zapojeno všech 14 krajů, z toho 12 aktivně a 2 pasivně. Je navrženo pokračování projektu in v roce 2019, a to aktivitami, které jsou popsány v příloze RK-21-2019-03, př. 1.

V roce 2019 bude mechanismus financování projektu ze stran krajů stejný jako v předchozích letech, tj. jednotlivé kraje uzavírají s Krajem Vysočina smlouvu o poskytnutí dotace na základě žádosti o dotaci (viz příloha RK-21-2019-03, př. 2). V některých krajích je nutné podat zvláštní žádost o dotaci v rámci dotačního mechanismu konkrétního kraje. Bohužel, jiný mechanismus spolufinancování společného mezikrajského projektu nebyl zatím vymyšlen.

Pro rok 2019 bude Kraj Vysočina uzavírat smlouvy o poskytnutí dotace opět se 12 kraji. Nyní jsou předkládány smlouvy s kraji Jihomoravským (příloha RK-21-2019-03, př. 3), Moravskoslezským (příloha RK-21-2019-03, př. 4), Pardubickým (příloha RK-21-2019-03, př. 5), Zlínským (příloha RK-21-2019-03, př. 6) a Karlovarským (příloha RK-21-2019-03, př. 7). Smlouvy s ostatními 7 kraji budou předloženy na dalším zasedání rady, po odsouhlasení znění smlouvy.

Návrh řešení

Odbor informatiky navrhuje radě kraje rozhodnout o uzavření smluv o poskytnutí dotace na projekt KPBI 2019 dle materiálů , které budou uzavřeny na základě žádosti o poskytnutí dotace do dotačního systému příslušného kraje. Dále navrhuje radě kraje vzít na vědomí plán realizace projektu Kraje pro bezpečný internet 2019 dle materiálu RK-21-2019-03, př. 1.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace s jednotlivými kraji dle materiálů, na základě žádosti o poskytnutí dotace na projekt KPBI 2019 dle materiálů RK-21-2019-03, př. 3, RK-21-2019-03, př. 4, RK-21-2019-03, př. 5, RK-21-2019-03, př. 6, RK-21-2019-03, př. 7;

pověřuje

hejtmana k podpisu žádostí o dotaci na projekt KPBI 2019 v jednotlivých krajích dle materiálu RK-21-2019-03, př. 2;

bere na vědomí

plán realizace projektu KPBI 2019 dle materiálu RK-21-2019-03, př. 1.

Odpovědnost Odbor informatiky
Termín 31. 8. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz