Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-21-2019-05: Věcný dar a nadační příspěvek pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci

RK-21-2019-05.pdf, RK-21-2019-05pr01.pdf , RK-21-2019-05pr02.pdf

Číslo materiálu 5
Číslo jednací RK-21-2019-05
Název Věcný dar a nadační příspěvek pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
Zpracoval H. Vorálková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 2
Popis problému

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, (dále také „nemocnice“) obdržela nabídku, a to:

  • věcného daru (myčka pro urologické oddělení) od společnosti COLOPLAST A/S odštěpný závod v hodnotě 123 792 Kč. Darovací smlouva je obsažena v materiálu RK-21-2019-05, př. 1;
  • nadačního příspěvku ve výši 50 000 Kč od Nadace ČEZ na rekonstrukci pokoje dětského oddělení nemocnice. Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku je obsažena v materiálu RK-21-2019-05, př. 2.

Nemocnice je  podle čl. 2 odst. 3 písm. l) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 19. 3. 2019 č. 02/19 k přijetí věcného a peněžního účelového daru oprávněna pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. Nemocnice proto požádala o udělení předchozího souhlasu s uzavřením smluv.

Návrh řešení

Věcný dar a nadační příspěvek jsou určeny k využití v hlavní činnosti nemocnice. Odbor zdravotnictví doporučuje Radě Kraje Vysočina udělit souhlas s uzavřením smluv dle materiálů RK-21-2019-05, př. 1 a RK-21-2019-05, př. 2.

Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením smlouvy je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy a smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-21-2019-05, př. 1 a RK-21-2019-05, př. 2.

Odpovědnost Odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
Termín 26. 7. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz