Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-21-2019-08: Vyřazení majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace - změna usnesení č. 1122/20/2019/RK

RK-21-2019-08.pdf

Číslo materiálu 8
Číslo jednací RK-21-2019-08
Název Vyřazení majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace - změna usnesení č. 1122/20/2019/RK
Zpracoval J. Rytychová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 0
Popis problému

Rada Kraje Vysočina projednala dne 2. července 2019 materiál RK-20-2019-19, který se týkal návrhu na vyřazení majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (dále jen „nemocnice“), usnesením č. 1122/20/2019/RK vyslovila souhlas s jeho vyřazením a následnou ekologickou likvidací. Po projednání tohoto materiálu v radě kraje o veškerý majetek projevili zájem 2 zájemci, jedná se o: 

 • Bruska pásová, inv. číslo 005-000-001-037, rok výroby (r. v.) 1973, pořizovací cena (PC) 17 317,- Kč, zůstatková cena (ZC) 0,- Kč;
 • Frézka universální, inv. č. 005-000-001-047, r. v. 1979, PC 15 000,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Stroj dřevoobráběcí, inv. č. 005-000-001-048, r. v. 1979, PC 41 792,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Stroj dřevoobráběcí kombinovaný, inv. č. 005-000-001-053, r. v. 1982, PC 34 929,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Stroj dřevoobráběcí univ. přenosný, inv. č. 005-000-001-087, r. v. 1995, PC 20 935,-  Kč, ZC 0,- Kč;
 • Odsávač dřevěných pilin, inv. č. 005-000-001-099, r. v. 1998, PC 28 749,- Kč, ZC 0,- Kč.

  Nemocnice proto požádala radu kraje o změnu způsobu vyřazení a o udělení souhlasu s prodejem majetku zájemci s nejvyšší nabídkovou cenou.

Návrh řešení

Majetek získala nemocnice bezúplatným převodem od svého zřizovatele. Podle § 27 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jej může po předchozím písemném souhlasu převést do vlastnictví jiné osoby za podmínek stanovených zřizovatelem. Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje, aby rozhodla o změně způsobu vyřazení majetku a vyslovila souhlas s prodejem majetku zájemci s nejvyšší nabídkovou cenou.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení ruší

usnesení č. 1122/20/2019/RK v části: rada kraje souhlasí s vyřazením a následnou ekologickou likvidací nepotřebného majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace:

 • Bruska pásová, inv. číslo 005-000-001-037, rok výroby (r. v.) 1973, pořizovací cena (PC) 17 317,- Kč, zůstatková cena (ZC) 0,- Kč;
 • Frézka universální, inv. č. 005-000-001-047, r. v. 1979, PC 15 000,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Stroj dřevoobráběcí, inv. č. 005-000-001-048, r. v. 1979, PC 41 792,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Stroj dřevoobráběcí kombinovaný, inv. č. 005-000-001-053, r. v. 1982, PC 34 929,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Stroj dřevoobráběcí univ. přenosný, inv. č. 005-000-001-087, r. v. 1995, PC 20 935,-  Kč, ZC 0,- Kč;
 • Odsávač dřevěných pilin, inv. č. 005-000-001-099, r. v. 1998, PC 28 749,- Kč, ZC 0,- Kč;

souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, prodejem za nejvyšší nabídkovou cenu:

 • Bruska pásová, inv. číslo 005-000-001-037, rok výroby (r. v.) 1973, pořizovací cena (PC) 17 317,- Kč, zůstatková cena (ZC) 0,- Kč;
 • Frézka universální, inv. č. 005-000-001-047, r. v. 1979, PC 15 000,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Stroj dřevoobráběcí, inv. č. 005-000-001-048, r. v. 1979, PC 41 792,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Stroj dřevoobráběcí kombinovaný, inv. č. 005-000-001-053, r. v. 1982, PC 34 929,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Stroj dřevoobráběcí univ. přenosný, inv. č. 005-000-001-087, r. v. 1995, PC 20 935,-  Kč, ZC 0,- Kč;
 • Odsávač dřevěných pilin, inv. č. 005-000-001-099, r. v. 1998, PC 28 749,- Kč, ZC 0,- Kč.

Odpovědnost Odbor zdravotnictví (16. 7. 2019), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (30. 9. 2019)
Termín 30. 9. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz