Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-21-2019-14: Návrh na zařazení akcí do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě

RK-21-2019-14.pdf

Číslo materiálu 14
Číslo jednací RK-21-2019-14
Název Návrh na zařazení akcí do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě
Zpracoval H. Matulová
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh 0
Popis problému

Odboru dopravy a silničního hospodářství vznikla při přípravě a realizaci staveb potřeba na zařazení akcí:

 • II/128 Pacov - průtah - příprava akce byla zahájena KSÚSV v rámci rozpočtu D1B. Vzhledem k tomu, že se jedná o řešení rekonstrukce na páteřní síti Kraje Vysočina, bude v  další přípravě pokračovat ODSH a bude zařazena do rozpočtu kraje, kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě.
 • II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba - odvedení povrchových vod - jedná se o akci, která byla financována z prostředků IROP. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o dořešení odvodnění části rekonstruované komunikace, bude odvodnění řešeno jako samostatná akce z rozpočtu kraje, kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě.
 • II/345 Chotěboř - obchvat - na základě požadavku města Chotěboř zajistí odbor dopravy a silničního hospodářství zpracování vyhledávací studie pro vymezení koridoru pro přeložku silnice II/345
 • II/354 Nové Město na Moravě - obchvat - na základě požadavku města Nové Město na Moravě zajistí odbor dopravy a silničního hospodářství zpracování vyhledávací studie pro vymezení koridoru pro přeložku silnice II/354.
Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje rozhodnout o zařazení jmenovitých akcí:

 • II/128 Pacov - průtah
 • II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba
 • II/345 Chotěboř - obchvat
 • II/354 Nové Město na Moravě - obchvat

do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě. Finanční krytí bude realizováno změnou rozpisu rozpočtu v rámci kapitoly Doprava, přílohy D2 – Investice v dopravě.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický bere materiál na vědomí.

Návrh usnesení rozhoduje

zařadit jmenovité akce:

 • II/128 Pacov - průtah
 • II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba
 • II/345 Chotěboř - obchvat
 • II/354 Nové Město na Moravě - obchvat

do kapitoly Doprava, přílohy D2 – Investice v dopravě.

Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství, Odbor ekonomický
Termín 31. 8. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz