Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-21-2019-17: Hlášení o udržitelnosti projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz III.

RK-21-2019-17.pdf, RK-21-2019-17pr01.doc

Číslo materiálu 17
Číslo jednací RK-21-2019-17
Název Hlášení o udržitelnosti projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz III.
Zpracoval M. Fejt, R. Sýkora
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 1
Popis problému

Kraj Vysočina realizoval v rámci Integrovaného operačního programu projekt "Transformace ÚSPMP Těchobuz III.", reg. č. CZ.1.06/3.1.00/07.08558 ( nyní Domov Jeřabina Pelhřimov, p. o.).

Projekt byl realizován od 21.12.2012 do 30.6.2015 a byly díky němu vytvořeny čtyři skupinové domácnosti o max. počtu 6 osob na domácnost a prostory pro denní programy a stacionář s max. kapacitou 12 osob, a to prostřednictvím výstavby objektů v Novém Rychnově, Počátkách a  Starém Pelhřimově. Celkové náklady dosáhly 42,97 mil. Kč při dotaci 34,07 mil. Kč.

Dle požadavků Integrovaného operačního programu má příjemce povinnost v době udržitelnosti předložit po 12 měsících od ukončení projektu a následně za každých 12 měsíců Hlášení o  udržitelnosti projektu, součástí této zprávy je i čestné prohlášení příjemce. V rámci tohoto projektu má být čtvrté hlášení o udržitelnosti projektu předloženo do 29. 7. 2019. Zpracované Hlášení o udržitelnosti projektu je obsahem materiálu RK-21-2019-17, př. 1. Udržitelnost tohoto projektu končí 30. 6. 2020, poté má příjemce po dobu následujících 15 let povinnost využívat pořízený majetek k poskytování sociálních služeb.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina prohlásit skutečnosti uvedené v materiálu RK-21-2019-17, př. 1, a uložit odboru sociálních věcí podání čtvrtého hlášení o udržitelnosti projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz III., včetně všech požadovaných příloh.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-21-2019-17, př. 1;

ukládá

odboru sociálních věcí podání čtvrtého Hlášení o udržitelnosti projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz III.

Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 29. 7. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz