Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-21-2019-23: Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Dodávka gastro vybavení pro Ústav sociální péče Nové Syrovice"

Neveřejný materiál:
Materiál týkající se rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku je neveřejný do doby projednání radou kraje z důvodu, že rada kraje jako zadavatel může rozhodnout odlišně od doporučení hodnotící komise, kterým není vázán. Materiál může být zveřejněn nejdříve po projednání radou kraje, která rozhodne o výběru dodavatele. Po uplynutí této lhůty lze materiál zveřejnit.

RK-21-2019-23.pdf, RK-21-2019-23pr01.pdf

Číslo materiálu 23
Číslo jednací RK-21-2019-23
Název Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Dodávka gastro vybavení pro Ústav sociální péče Nové Syrovice"
Zpracoval J. Kumpa
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 1
Popis problému
Návrh řešení
Stanoviska
Návrh usnesení
Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 15. 8. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz