Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-21-2019-37: Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace „Úspory energií – Nemocnice Nové Město na Moravě, lékárna (pavilon 13)“

RK-21-2019-37.pdf, RK-21-2019-37pr01.pdf

Číslo materiálu 37
Číslo jednací RK-21-2019-37
Název Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace „Úspory energií – Nemocnice Nové Město na Moravě, lékárna (pavilon 13)“
Zpracoval J. Říčan, J. Benda
Předkládá I. Fryšová, P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o projednání dokumentu Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále také jen „RA a RoPD“) na částky uvedené v projektové žádosti pro projekt úspory energií na majetku Kraje Vysočina s názvem „Úspory energií – Nemocnice Nové Město na Moravě, lékárna (pavilon 13)“, který byl podán do 100. výzvy v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 (dále jen „OPŽP“).

Na základě usnesení č. 2148/34/2018/RK Rady Kraje Vysočina ze dne 27. 11. 2018 byl do 100. výzvy v rámci OPŽP podán projekt „Úspory energií – Nemocnice Nové Město na Moravě, lékárna (pavilon 13)“. Pro tento projekt byla vydána RA a RoPD viz materiál RK-21-2019-37, př. 1. Jedná se o vydání RA a RoPD pro druhý z projektů na zateplení objektů Nemocnice Nové Město na Moravě, které byly podány do 100. výzvy. Již bylo vydáno RA a RoPD pro objekt ředitelství (pavilon 11), které rada kraje akceptovala usnesením č. 0950/17/2019/RK ze dne 28. 5. 2019, následovat budou vydání RA a RoPD pro zbývající dva projekty, a to na zateplení ODN 1 (pavilon 7) a ODN 2,3 (pavilon 3), o jejichž podpoře rozhodla na svém jednání Výběrová komise Řídicího orgánu OPŽP dne 20. 5. 2019.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje (dále jen „ORR“) a Odbor majetkový (dále jen „OM“) Krajského úřadu Kraje Vysočina doporučuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout o nabytí peněz na kraj za podmínek uvedených v materiálu RK-21-2019-37, př. 1 – Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický bere předložený materiál na vědomí.

Návrh usnesení rozhoduje

o nabytí peněz na kraj za podmínek uvedených v materiálu RK-21-2019-37, př. 1 – Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Úspory energií – Nemocnice Nové Město na Moravě, lékárna (pavilon 13)“.

Odpovědnost Odbor majetkový, Odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 7. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz