Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-21-2019-48: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – finanční podpora studia na zahraniční střední škole

Neveřejný materiál:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

RK-21-2019-48.pdf, RK-21-2019-48pr01.pdf , RK-21-2019-48pr02.pdf , RK-21-2019-48pr03.pdf

Číslo materiálu 48
Číslo jednací RK-21-2019-48
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – finanční podpora studia na zahraniční střední škole
Zpracoval J. Čermáková
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 3
Popis problému
Návrh řešení
Stanoviska
Návrh usnesení
Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 30. 9. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz