Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-23-2020-22: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – dotace na podporu soutěže „Česká cena za architekturu“

RK-23-2020-22.pdf, RK-23-2020-22pr01.pdf , RK-23-2020-22pr02.pdf , RK-23-2020-22pr03.pdf , RK-23-2020-22pr04.pdf

Číslo materiálu 22
Číslo jednací RK-23-2020-22
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – dotace na podporu soutěže „Česká cena za architekturu“
Zpracoval I. Strnadová, K. Tlačbabová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 4
Popis problému

Radě kraje je předkládán návrh na poskytnutí dotace na podporu 5. ročníku soutěžní přehlídky „Česká cena za architekturu“ (dále jen „ČCA“), jejímž vyhlašovatelem je Česká komora architektů. Záměrem ČCA je propagace kvalitních výsledků práce etablovaných i začínajících architektů směrem k veřejnosti, a to nejen z hlediska jejich estetické a technické kvality, ale především v souvislostech jejich vzniku, vztahu k okolí a společenského přínosu.

ČCA byla poprvé vyhlášena Českou komorou architektů v roce 2015. Vyhlašovatel soutěže prezentuje výsledky v rámci doprovodných akcí a seznamuje tak veřejnost s těmito výsledky na lokální úrovni jednotlivých krajů. Zároveň tímto podporuje vzdělávací iniciativu a osvětu veřejnosti v tématech vnímání kvalitní architektury.

Význam ČCA spočívá rovněž v celoroční a regionální propagaci architektury a její kredit podporuje i prestižní mezinárodní porota. Přihlašování staveb do soutěže probíhá elektronicky. Svá díla mohli architekti přihlašovat do 5. dubna 2020. Pro rok 2020 bylo přihlášeno 191 staveb. Do konce května vybrala mezinárodní odborná porota 27 nominovaných děl a z nich bude vybráno 5 až 10 prací, kterým bude uděleno označení Finalista ČCA a následně bude vybrán držitel hlavní ceny. Výsledky budou vyhlášeny na slavnostním galavečeru v listopadu letošního roku.

Začátkem července byla v prostorách budovy B Krajského úřadu Kraje Vysočina k vidění výstava představující jednotlivá nominovaná díla. Mezi nominovanými stavbami se o hlavní cenu uchází i dvě stavby z Kraje Vysočina – jsou jimi Mateřská škola Za Branou v Pacově (materiál RK-23-2020-22, př. 3) a Pravá vesnická zastávka v Krucemburku (materiál RK-23-2020-22, př. 4). Od 22. 7. do 15. 9. 2020 jsou nominovaná díla ke zhlédnutí v budově Luteránského gymnázia ve Velkém Meziříčí.

Žadatel Česká komora architektů žádá Kraj Vysočina o podporu aktivit v souvislosti s konáním soutěže ČCA ve výši 50 000 Kč. Bližší informace jsou součástí materiálu RK-23-2020-22, př. 1. Dotace bude využita na pokrytí nákladů aktivit souvisejících s ČCA, a to jak na území Kraje Vysočina tak i v rámci celostátní mediální kampaně.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje, po projednání s náměstkyní hejtmana Ing. Janou Fischerovou, CSc., radě kraje rozhodnout poskytnout dotaci České komoře architektů, IČO: 45769371 ve výši 50 000 Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací České ceny za architekturu dle materiálu RK-23-2020-22, př. 2 a zároveň schválit příslušné rozpočtové opatření. Česká komora architektů je profesní organizace s přeneseným výkonem státní správy, která byla zřízena zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Stanoviska Odbor ekonomický

Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje činí 35 245 tis. Kč.

Odbor regionálního rozvoje

Dotace byla zaevidována v systému e-Dotace ID O02986.0001

Odbor sekretariátu hejtmana

Souhlasí s navrhovanou publicitou. 

Návrh usnesení rozhoduje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3319 - Ostatní záležitosti kultury o částku 50 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 50 000 Kč na poskytnutí dotace.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz