Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-25-2018-09: Peněžní účelové dary pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci

RK-25-2018-09.pdf, RK-25-2018-09pr01.pdf , RK-25-2018-09pr02.pdf

Číslo materiálu 9
Číslo jednací RK-25-2018-09
Název Peněžní účelové dary pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
Zpracoval H. Vorálková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 2
Popis problému

Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, (dále také „nemocnice“) obdržela nabídku peněžních účelových darů od měst Golčův Jeníkov a Přibyslav v celkové výši 25 000 Kč na pořízení 3D laparoskopu pro chirurgické obory nemocnice. Darovací smlouvy jsou obsaženy v materiálech RK-25-2018-09, př. 1, RK-25-2018-09, př. 2. Nemocnice je  podle čl. 2 odst. 2 písm. l) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 13. 12. 2011 č. 09/11 k přijetí peněžního účelového daru oprávněna pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. Nemocnice proto požádala o udělení předchozího souhlasu s uzavřením darovacích smluv.

Návrh řešení

Peněžní účelové dary jsou určeny k využití v hlavní činnosti nemocnice. Odbor zdravotnictví doporučuje Radě Kraje Vysočina udělit souhlas s uzavřením darovacích smluv dle materiálů RK-25-2018-09, př. 1, RK-25-2018-09, př. 2.

Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením smlouvy je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s uzavřením darovacích smluv o poskytnutí peněžních účelových darů pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-25-2018-09, př. 1 a RK-25-2018-09, př. 2.

Odpovědnost Odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
Termín 28. 9. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz