Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-25-2018-43: Podpora pořádání sportovních mistrovství – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu

RK-25-2018-43.pdf, RK-25-2018-43pr01.pdf , RK-25-2018-43pr02.pdf , RK-25-2018-43pr03.xls

Číslo materiálu 43
Číslo jednací RK-25-2018-43
Název Podpora pořádání sportovních mistrovství – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
Zpracoval Z. Beneš, M. Kastner
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 3
Popis problému

Materiál řeší poskytnutí podpory na pořádání sportovního mistrovství dle pravidel rady kraje. Rada kraje schválila dne 17. 12. 2014 usnesením č. 2417/38/2014/RK Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách.

Zastupitelstvo kraje schválilo na svém zasedání č. 07/2017 dne 12. 12. 2017 usnesením č. 0542/07/2017/ZK rozpočet kraje na rok 2018. V Rozpočtu kraje 2018 – včetně komentáře, v kapitole Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost – podpora sportu je uvažována částka 1 300 000 Kč na „Podporu pořádání a účasti na sportovních mistrovstvích“.

Na základě schváleného rozpočtu a Pravidel Rady Kraje Vysočina č. 11/14 požádali 2 organizátoři mistrovství o finanční podporu v celkové výši 95 000 Kč.

Návrh řešení

OŠMS předkládá radě kraje žádosti o poskytnutí dotace na pořádání mistrovství. Žádost PSM 9/18 (viz materiál RK-25-2018-43, př. 1) nesplňuje podmínky pravidel rady kraje – nedoložení povinné přílohy. Žadatel podal žádost dne 26. 6. 2018 bez povinné přílohy – oficiální propozice potvrzené republikovým sportovním svazem. Ani po opětovné výzvě k doložení chybějící přílohy žadatel povinnou přílohu před konáním mistrovství nepředložil. OŠMS navrhuje radě kraje tuto žádost nepodpořit.

Žádost PUM 10/18 (viz materiál RK-25-2018-43, př. 2) splňuje podmínky pravidel rady kraje, OŠMS navrhuje radě kraje tuto žádost podpořit.

Podle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, radě kraje přísluší rozhodovat o poskytování dotací do 200 000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám v kalendářním roce a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.

Stanoviska Odbor ekonomický
Odbor ekonomický nemá připomínky k rozpočtovému opatření. Na kapitole Školství, mládeže a sportu,  § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost – podpora sportu je aktuální stav položky určené na Podporu pořádání a účasti na sportovních mistrovstvích ve výši 449 558 Kč.   
Odbor informatiky

Dotace byly zaevidovány v systému eDotace – ID dotace: PR01971.0021 a PR01971.0022.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost ve výši 50 000 Kč na podporu pořádání mistrovství ve sportovních disciplínách dle tabulky č. 1 materiálu RK-25-2018-43, př. 3;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-25-2018-43, př. 2;
  • neposkytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost dle tabulky č. 2 materiálu RK-25-2018-43, př. 3.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz