Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-25-2018-45: Návrh na zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro partnery projektu „Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I – Učíme se ze života pro život“ zřizované Krajem Vysočina

RK-25-2018-45.pdf, RK-25-2018-45pr01.xlsx

Číslo materiálu 45
Číslo jednací RK-25-2018-45
Název Návrh na zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro partnery projektu „Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I – Učíme se ze života pro život“ zřizované Krajem Vysočina
Zpracoval D. Voborská, J. Hadravová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro partnery projektu „Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I – Učíme se ze života pro život“ zřizované Krajem Vysočina v souvislosti s poskytnutím zálohové platby ve výši 30 % na realizaci tohoto projektu, jehož příjemcem je Kraj Vysočina.

Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo na svém zasedání dne 15. 5. 2018 usnesením č. 0451/03/2018/ZK Smlouvu o partnerství s finančním přispěním, na základě níž se smluvní strany dohodly, že příjemce poskytne partnerovi zálohovou platbu ve výši 30 % z rozpočtu partnera nejpozději do 30 dnů od připsání zálohové platby v rámci finanční podpory na účet příjemce.

Dne 3. 9. 2018 byla na účet příjemce vedený u České národní banky a následně na zvláštní účet projektu „Učíme se ze života pro život“ připsána účelová dotace z Ministerstva školství, mládeže a sportu ve výši 23 578 227,65 Kč.

Zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro partnery projektu „Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I – Učíme se ze života pro život“ zřizované Krajem Vysočina je specifikováno v materiálu RK-25-2018-45, př. 1.

 

Návrh řešení

Odbor školství, mládeže a sportu navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ partnerům na realizaci projektu „Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I – Učíme se ze života pro život“ dle materiálu RK-25-2018-45, př. 1.

Finanční prostředky budou partnerům poskytnuty jako příspěvek na provoz dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o kterém je oprávněna v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodovat rada kraje v rámci výkonu zřizovatelské funkce.

Stanoviska Odbor informatiky

Podpora byla zaevidována v systému eDotace - O02705.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k návrhu usnesení.

Odbor analýz a podpory řízení

Odbor analýz a podpory řízení doporučuje schválit navržené usnesení. Odbor analýz a podpory řízení zajistí zapracování navýšení závazného ukazatele Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, do finančního plánu pro rok 2018.

Návrh usnesení schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ partnerům na realizaci projektu „Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I – Učíme se ze života pro život“ dle materiálu RK-25-2018-45, př. 1.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz