Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-25-2018-57: Ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

RK-25-2018-57.pdf, RK-25-2018-57pr01.pdf , RK-25-2018-57pr02.pdf , RK-25-2018-57pr03.pdf

Číslo materiálu 57
Číslo jednací RK-25-2018-57
Název Ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
Zpracoval R. Fousová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 3
Popis problému

Materiál se týká ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace (dále také „Smlouva“), která byla uzavřena v rámci realizace projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II.

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina obdržel dne 10. 9. 2018 žádost o odstoupení od Smlouvy o poskytnutí kotlíkové dotace dle materiálu RK-25-2018-57, př. 2.

Příjemce nečerpal dotaci dle Smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-25-2018-57, př. 1 a nyní oznámil odstoupení od Smlouvy z důvodu nesplnění podmínek dotačního programu. Dohodou o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace nedojde k ohrožení plnění závazků plynoucích Kraji Vysočina z Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina výše uvedenou žádost posoudil a navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít Dohodu o ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-25-2018-57, př. 3.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít Dohodu o ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-25-2018-57, př. 3.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 30. 11. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz