Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-25-2020-07: Kraje pro bezpečný internet - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika

RK-25-2020-07.pdf

Číslo materiálu 7
Číslo jednací RK-25-2020-07
Název Kraje pro bezpečný internet - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
Zpracoval D. Rudiková
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh 0
Popis problému

Kraj Vysočina uzavřel na základě usnesení č. 0804/15/2020/RK smlouvu o spolupráci se společností Gordic spol. s r. o., kde se zavázal ke spolupráci na přípravě obsahu pro portál "Vím, kam klikám" (www.vimkamklikam.cz). Jedná se o spolupráci v oblasti prevence a vzdělávání v oblasti kyberbezpečnosti. Kraj Vysočina zabezpečuje v rámci projektu KPBI odborný obsah této webové stránky, a to formou článků, a dále zajišťuje propagaci webových stránek na prezentacích a webových stránkách KPBI. Společnost Gordic spol. s r. o. na zajištění výše uvedených aktivit poskytuje Kraji finanční prostředky ve výši 5.000 Kč měsíčně bez DPH.

Návrh řešení

Odbor informatiky navrhuje radě kraje schválit zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje na rok 2020 o finanční příspěvky od společnosti GORDIC spol. s r.o., a to v celkové výši 36 300 Kč na provoz a správu webových stránek www.vimkamklikam.cz.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3636 - Územní rozvoj, položka 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků o částku 36 300 Kč) a výdajů (kapitola Informatika, § 3636 - Územní rozvoj o částku 30 000 Kč a kapitola Ostatní finanční operace, § 6399 – Ostatní finanční operace, DPH o částku 6 300 Kč) rozpočtu kraje o finanční prostředky v celkové výši 36 300 Kč na správu a provoz webových stránek www.vimkamklikam.cz.

Odpovědnost Odbor informatiky
Termín 31. 8. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz