Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-25-2020-18: Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – změna závazného ukazatele u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace

RK-25-2020-18.pdf, RK-25-2020-18pr01.pdf

Číslo materiálu 18
Číslo jednací RK-25-2020-18
Název Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – změna závazného ukazatele u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
Zpracoval K. Vlčková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 1
Popis problému

Na základě smluv o nájmu nemovitostí uzavřených mezi Krajem Vysočina a nemocnicemi zřizovanými Krajem Vysočina (dále jen „nemocnice“) užívají nemocnice nemovitosti ve vlastnictví kraje za účelem dosažení předmětu činnosti, hlavního účelu a k výkonu doplňkových činností vymezených zřizovací listinou.

V souladu se smluvním ujednáním Kraj Vysočina inkasuje čtvrtletně od nemocnic nájemné, které jim je následně kompenzováno formou provozního nebo investičního příspěvku v souladu s jejich potřebami.

Usnesením 0489/07/2019/ZK ze dne 10. 12. 2019 schválilo zastupitelstvo kraje Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2020. Zastupitelstvo kraje zároveň na základě žádosti Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace (dále také „Nemocnice“), schválilo kompenzaci nájemného na základě nájemních smluv formou příspěvku na provoz.

Nyní předložila Nemocnice odboru zdravotnictví žádost o změnu formy kompenzace nájemného z příspěvku na provoz na investiční příspěvek dle materiálu RK-25-2020-18, př. 1.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje schválit:

  • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 6 098 090 Kč (ÚZ 00051) při současném zvýšení položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 6 098 090 Kč (ÚZ 00051);
  • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 6 098 090 Kč při současném zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku 6 098 090 Kč u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace z důvodu změny formy kompenzace nájemného.
Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 6 098 090 Kč (ÚZ 00051) při současném zvýšení položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 6 098 090 Kč (ÚZ 00051);
  • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 6 098 090 Kč při současném zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku 6 098 090 Kč u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, z důvodu změny formy kompenzace nájemného.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
Termín 25. 8. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz