Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-32-2019-03: Uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace Společnosti pro FSU, z.s.

RK-32-2019-03.pdf, RK-32-2019-03pr01.pdf , RK-32-2019-03pr02.pdf , RK-32-2019-03pr03.doc

Číslo materiálu 3
Číslo jednací RK-32-2019-03
Název Uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace Společnosti pro FSU, z.s.
Zpracoval O. Rázl
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh 3
Popis problému

Rada Kraje Vysočina na svém zasedání dne 15. 1. 2019 usnesením č. 0008/01/2019/RK rozhodla o poskytnutí dotace ve výši 120 000 Kč Společnosti pro FSU, z.s. na realizaci akce 62. festival sborového umění Jihlava 2019 na základě Smlouvy o poskytnutí dotace viz materiál RK-32-2019-03, př. 1.

Vzhledem ke změnám v rozpočtu se pořadatelé obrátili na Kraj Vysočina s žádostí o změny ve Smlouvě o poskytnutí dotace (viz materiál RK-32-2019-03, př. 2).

Dodatek smlouvy je obsahem materiálu RK-32-2019-03, př. 3.

Návrh řešení

Odbor sekretariátu hejtmana navrhuje uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace zapsanému spolku Společnost pro FSU, Lesní 2946/5, 586 03 Jihlava, IČ: 65340507 dle materiálu RK-32-2019-03, př. 3.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít dodatek smlouvy dle materiálu RK-32-2019-03, př. 3.

Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 19. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz