Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-32-2019-08: Věcný dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci

RK-32-2019-08.pdf, RK-32-2019-08pr01.doc

Číslo materiálu 8
Číslo jednací RK-32-2019-08
Název Věcný dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
Zpracoval H. Vorálková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 1
Popis problému

Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, (dále také „nemocnice“) obdržela nabídku věcného daru (ohřívač lahví a dětské stravy elektrický 4 ks) od společnosti ags 92, s.r.o. v celkové hodnotě 2 540 Kč pro dětské a novorozenecké oddělení nemocnice. Darovací smlouva je obsažena v materiálu RK-32-2019-08, př. 1.

Nemocnice je podle čl. 2 odst. 3 písm. l) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 19. 3. 2019 č. 02/19 oprávněna k přijetí věcného daru pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. Nemocnice proto požádala zřizovatele o udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy.

Návrh řešení

Věcný dar bude využit ve prospěch hlavní činnosti nemocnice. Odbor zdravotnictví doporučuje radě kraje udělit souhlas s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-32-2019-08, př. 1. Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-32-2019-08, př. 1.

Odpovědnost Odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
Termín 8. 11. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz