Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-32-2019-19: Stanovení platu ředitelce Psychocentra - manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina, příspěvkové organizace

Neveřejný materiál:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

RK-32-2019-19.pdf, RK-32-2019-19pr01.pdf , RK-32-2019-19pr02.pdf

Číslo materiálu 19
Číslo jednací RK-32-2019-19
Název Stanovení platu ředitelce Psychocentra - manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
Zpracoval I. Hanáková Kosourová, J. Kumpa
Předkládá I. Hanáková Kosourová, V. Švarcová
Počet příloh 2
Popis problému
Návrh řešení
Stanoviska
Návrh usnesení
Odpovědnost Odbor sociálních věcí, Oddělení řízení lidských zdrojů
Termín 31. 10. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz