Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-33-2019-13: Návrh na odepsání nedobytných pohledávek Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace

RK-33-2019-13.pdf, RK-33-2019-13pr01.pdf

Číslo materiálu 13
Číslo jednací RK-33-2019-13
Název Návrh na odepsání nedobytných pohledávek Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
Zpracoval H. Vorálková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 1
Popis problému

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, (dále také „nemocnice“) v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina č. 02/19 ze dne 19. 3. 2019 článkem 2 odst. 3 písm. d) požádala prostřednictvím odboru zdravotnictví radu kraje o předchozí souhlas s odpisem nedobytných pohledávek v celkové výši 253 945,20 Kč dle materiálu RK-33-2019-13, př. 1. Jedná se o pohledávky za hospitalizaci dvou dlužníků:

  • pacient Tsetsko Petkov ve výši 165 979,20 Kč, splatnost pohledávky v roce 2014;
  • pacient Bobilev Andrei ve výši 87 966 Kč, splatnost pohledávky v roce 2015.

Oba dlužníci jsou cizí státní příslušnosti. Nemocnice při vymáhání těchto pohledávek postupovala v souladu s platnými právními předpisy a přes veškerou snahu se nepodařilo pohledávky vymoci. Odpis pohledávky je jedním z nástrojů k dodržení zásady věrného a poctivého obrazu účetnictví. Odpis pohledávky neznamená její zánik, tato pohledávka trvá i nadále. Odepsané pohledávky jsou zařazeny do podrozvahové evidence, a to až do případné úhrady dlužníkem.

Návrh řešení

Nemocnice je dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina č. 02/19 ze dne 19. 3. 2019 článkem 2 odst. 3 písm. d) oprávněna odepsat pohledávku v nominální hodnotě 50 000 Kč a více pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje udělit souhlas s odpisem nedobytných pohledávek dle materiálu RK-33-2019-13, př. 1.

Stanoviska Odbor ekonomický

bere materiál na vědomí.

Návrh usnesení souhlasí

s odepsáním nedobytných pohledávek Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, v celkové výši 253 945,20 Kč dle materiálu RK-33-2019-13, př. 1.

Odpovědnost Odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
Termín 30. 11. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz