Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-33-2019-37: 92. výzva IROP

Neveřejný materiál:
Režim neveřejných údajů a dokumentů, jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit hospodářské i mimoekonomické zájmy Kraje Vysočina či některé krajem zřízené nebo založené organizace.

RK-33-2019-37.pdf, RK-33-2019-37pr01.pdf , RK-33-2019-37pr02.pdf , RK-33-2019-37pr03.pdf , RK-33-2019-37pr04.pdf , RK-33-2019-37pr05.pdf , RK-33-2019-37pr06.pdf , RK-33-2019-37pr07.pdf , RK-33-2019-37pr08.pdf , RK-33-2019-37pr09.pdf

Číslo materiálu 37
Číslo jednací RK-33-2019-37
Název 92. výzva IROP
Zpracoval R. Handa
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh 9
Popis problému
Návrh řešení
Stanoviska
Návrh usnesení
Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 20. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz