Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-33-2019-58: Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2019

RK-33-2019-58.pdf, RK-33-2019-58pr01.xls , RK-33-2019-58pr02.xls

Číslo materiálu 58
Číslo jednací RK-33-2019-58
Název Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2019
Zpracoval Z. Nevrkla, O. Králík
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 2
Popis problému

Materiál řeší změny čerpání fondu investic u některých organizací v odvětví školství.

Usnesením č. 0696/13/2019/RK dne 23. 4. 2019 rada kraje schválila plány činnosti příspěvkových organizací na rok 2019 za odvětví školství dle materiálu RK-13-2019-19, př. 1. Jejich součástí byla tvorba a použití prostředků fondu investic (dále též „FI“) včetně přehledu jednotlivých akcí a tvorba a použití prostředků rezervního fondu.

Průběžně jsou radě kraje předkládány materiály s návrhem na úpravu použití fondu investic a rezervního fondu některých organizací.

Vzhledem k tomu, že organizace přehodnocují původní investiční záměry v důsledku nových skutečností, dochází k tomu, že se rozšiřuje jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků FI nebo celkový objem použití FI.

Změna čerpání FI spočívá:

  • u Gymnázia Bystřice nad Pernštejnem v zařazení nové akce – drobné opravy a malování v částce 50 000 Kč;
  • u Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč v zařazení nové akce – stravovací a přístupový systém (havárie) v částce 453 000 Kč.
Návrh řešení

OŠMS navrhuje radě kraje udělit souhlas se změnou použití FI příspěvkových organizací na rok 2019 včetně věcného čerpání tohoto fondu dle materiálů RK-33-2019-58, př. 1 a RK-33-2019-58, př. 2.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací na rok 2019 dle materiálů RK-33-2019-58, př. 1 a RK-33-2019-58, př. 2.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu, Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem, Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz