Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-33-2020-05: Souhlas s Nájemní smlouvou pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci

RK-33-2020-05.pdf, RK-33-2020-05pr01.pdf

Číslo materiálu 5
Číslo jednací RK-33-2020-05
Název Souhlas s Nájemní smlouvou pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
Zpracoval L. Charvátová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 1
Popis problému

Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, (dále také „nemocnice“) požádala o souhlas s uzavřením nájemní smlouvy (dále jen „smlouva“). Předmětem smlouvy je nájem bytu ve vlastnictví Města Havlíčkův Brod.  

Pronajatý byt bude užíván zaměstnanci nemocnice, především pak lékaři, a to na základě smlouvy o podnájmu. Návrh smlouvy je obsažen v materiálu RK-33-2020-05, př. 1, smlouva je uzavírána na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce. Nájemné a veškeré platby budou pak přeúčtovány v plné výši podnájemci.

Návrh řešení

V souladu s čl. 2 odst. 3 písm. b) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 19. 3. 2019 č. 02/19 je k nájmu majetku na dobu delší než 3 roky nutný souhlas zřizovatele.

Odbor zdravotnictví doporučuje radě kraje udělit souhlas s uzavřením smlouvy dle materiálu RK-33-2020-05, př. 1.

Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením smlouvy je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s uzavřením Nájemní smlouvy pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-33-2020-05, př. 1.

Odpovědnost Odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
Termín 30. 11. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz