Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-33-2020-16: Informace podávaná v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina, kterými se konkretizují vybrané vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi, zejména vybrané povinnosti ředitelů příspěvkových organizací, a stanoví se podmínky k jejich plnění č.01/19

Neveřejný materiál:
Ochrana jiných než osobních údajů vyplývající ze zákona (služební tajemství, obchodní tajemství, skutečnosti podléhající neveřejnému režimu ze zákona, zákaz šíření poplašné zprávy, zákaz ohrožení vyšetřování orgány činnými v trestním řízení, zákaz neoprávněných zásahů do správních řízení a jiných úředních postupů).

RK-33-2020-16.pdf

Číslo materiálu 16
Číslo jednací RK-33-2020-16
Název Informace podávaná v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina, kterými se konkretizují vybrané vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi, zejména vybrané povinnosti ředitelů příspěvkových organizací, a stanoví se podmínky k jejich plnění č.01/19
Zpracoval S. Juránek
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh 0
Popis problému
Návrh řešení
Stanoviska
Návrh usnesení
Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 3. 11. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz