Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-33-2020-22: FOND VYSOČINY – návrh na neposkytnutí dotace z programu „MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU 2020“

RK-33-2020-22.pdf, RK-33-2020-22pr01.pdf

Číslo materiálu 22
Číslo jednací RK-33-2020-22
Název FOND VYSOČINY – návrh na neposkytnutí dotace z programu „MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU 2020“
Zpracoval I. Hájková
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o návrh na neposkytnutí dotace v rámci programu Fondu Vysočiny „MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU 2020“.

Na základě usnesení č. 0326/04/2020/ZK, ze dne 16. 6. 2020 („Zastupitelstvo kraje vyhlašuje program Fondu Vysočiny „Marketing v cestovním ruchu 2020“ dle materiálu ZK-04-2020-69, př. 1“),  vyhlásilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina program Fondu Vysočiny „Marketing v cestovním ruchu “ (dále jen „Program“) určeného pro  podnikatelské subjekty, spolky, ústavy a nadace, zájmová sdružení právnických osob, příspěvkové organizace nezřizované kraji a obecně prospěšné společnosti na podporu jejich marketingových aktivit v oblasti cestovního ruchu, konkrétně na přípravu a realizaci propagace (marketingové kampaně) jejich turistické nabídky na letní sezónu 2020 nebo zimní sezónu 2020/2021 obsahující alespoň jeden produkt  zahrnující přenocování.

Žadatelé mohli předkládat své žádosti o dotaci od 17. 7. 2020 do okamžiku vyčerpání celkové alokace programu ve výši 10 mil. Kč, nejpozději však do 31. 3. 2021.  K vyčerpání alokace došlo dne 20. 10. 2020, kdy rada kraje na svém jednání rozhodla o žádosti doručené dne 9. 10. 2020, jež vyčerpala celou disponibilní část alokovaných prostředků. Další doručené žádosti již tedy není možné podpořit.

V termínu od 17. 7.  2020 do 9. 10. 2020 bylo přijato celkem 60 žádostí, z nichž 59 bylo na základě rozhodnutí rady kraje podpořeno, a byla vyčerpána celková alokace programu ve výši 10 mil. Kč.

Návrh řešení

ORR navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout o neposkytnutí dotace na podporu marketingových aktivit v oblasti cestovního ruchu žadateli uvedenému v materiálu RK-33-2020-22, př. 1.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

neposkytnout dotaci z programu Fondu Vysočiny „MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-33-2020-22, př. 1.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz