Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-34-2019-06: FOND VYSOČINY - Dodatek č.1 ke stávající smlouvě na realizaci projektu prevence kriminality

RK-34-2019-06.pdf, RK-34-2019-06pr01.pdf , RK-34-2019-06pr02.pdf , RK-34-2019-06pr03.doc

Číslo materiálu 6
Číslo jednací RK-34-2019-06
Název FOND VYSOČINY - Dodatek č.1 ke stávající smlouvě na realizaci projektu prevence kriminality
Zpracoval A. Pohanová
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh 3
Popis problému

Organizace Portimo. o.p.s., která již má s krajem uzavřenou smlouvu (RK-34-2019-06, př. 1) na dotaci z Fondu Vysočiny v rámci programu Prevence kriminality 2018 na realizaci projektu „Jde to i bez dluhů“, se na kraj obrátila s žádostí o prodloužení termínu pro doručení závěrečné zprávy (RK-34-2019-06, př. 2). Termín realizace projektu a zároveň termín pro doručení závěrečné zprávy u projektu sociální prevence byl stanoven na 30. 11. 2019. Jelikož organizace realizuje projekt na konci měsíce listopad, což je i konečný termín pro podání závěrečné zprávy, není tudíž schopna zajistit zpracování potřebných účetních dokladů a zároveň není schopna dodržet termín uvedený ve smlouvě na dotaci uzavřenou s Krajem Vysočina.

Návrh řešení

Žádost o uzavření dodatku byla zaslána řádně před vypršením termínu pro realizaci projektu. Uzavřením dodatku se nemění žádným způsobem obsah projektu, mění se pouze termín pro předložení vyúčtování. Proto odbor sekretariátu hejtmana navrhuje vyhovět žádosti a uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace s novým termínem, tedy do 31. 12. 2019 dle materiálu RK-34-2019-06, př. 3.

Stanoviska Odbor regionálního rozvoje

Odbor regionálního rozvoje souhlasí s návrhem usnesení.

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-34-2019-06, př. 3.

Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 19. 11. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz